De installatie van de camera heeft geen invloed op de garantie als deze wordt uitgevoerd door een gecertificeerde installateur.