Audison ES3

45,00

Deze module voorkomt dat de processor onverwachts uitvalt in voertuigen die zijn uitgerust met het Stop & Start-systeem.

Bij het starten van de motor kan de spanning van de voertuigaccu onder de 8 volt dalen. Als een signaalprocessor (bit één, bit tien) in uw systeem is geïnstalleerd, met name voor voertuigen die zijn uitgerust met het Stop & Start-systeem, kan een te lage spanning ervoor zorgen dat de processor wordt uitgeschakeld. Om te voorkomen dat u moet wachten tot de processor zijn opstartcyclus opnieuw heeft voltooid, kunt u de ES3 plaatsen door deze in serie aan te sluiten op de stroomkabels van de processor.